FX自動売買プログラム開発会社の名刺デザイン制作に対する提案 [名刺作成・カードデザイン・印刷の仕事]